Červené písmeno na metotrexáte

Pretože pri používaní metotrexátu boli hlásené chyby v dávkovaní so závažnými následkami vrátane smrteľných výsledkov, keď sa metotrexát používal na liečbu autoimunitných ochorení každý deň, namiesto jedného týždňa, ako bolo určené, držitelia rozhodnutia o registrácii liekov obsahujúcich metotrexát informovať po konzultácii s Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a Federálnym ústavom pre lieky a zdravotnícke pomôcky (BfArM) o nových opatreniach na zabránenie chybám v dávkovaní s potenciálne smrteľnými následkami pri použití metotrexátu pri autoimunitných ochoreniach.

Odporúčané akcie:

 • Predpisovať by ich mali iba lekári, ktorí majú skúsenosti s zaobchádzaním s liekmi obsahujúcimi metotrexát.

Zdravotnícki pracovníci, ktorí predpisujú alebo vydávajú metotrexát na liečbu autoimunitných ochorení, by si mali uvedomiť toto:

 • Pacienti / opatrovatelia potrebujú úplné a jasné pokyny na dávkovanie raz týždenne
 • Pri každom novom predpise / výdaji lieku musia predpisujúci lekári starostlivo skontrolovať, či pacient / zdravotná sestra pochopili, že liek sa má používať raz týždenne.
 • Predpisujúci lekári musia spolu s pacientom / zdravotnou sestrou rozhodnúť, ktorý deň v týždni sa metotrexát použije
 • Pacienti / opatrovatelia majú byť informovaní o príznakoch predávkovania
 • Pacienti / opatrovatelia majú byť poučení, aby pri podozrení na predávkovanie ihneď vyhľadali lekársku pomoc.

Základné informácie o obavách o bezpečnosť

Metotrexát je v EÚ schválený pre dve rôzne oblasti použitia, každú s inou aplikačnou schémou:

 • Pri liečbe rakoviny frekvencia dávkovania závisí od liečebného režimu a môže byť potrebné denné podávanie metotrexátu.
 • Používa sa raz týždenne na liečbu autoimunitných chorôb vrátane reumatoidnej artritídy, psoriázy a Crohnovej choroby.

Aj keď boli podniknuté kroky na zabránenie chybám v dávkovaní, naďalej sa hlásia závažné, niekedy smrteľné prípady pacientov, ktorí na liečbu autoimunitných ochorení užívajú metotrexát denne namiesto týždenne.

Preskúmanie rizika v celej EÚ ukázalo, že k takýmto chybám môže dôjsť vo všetkých fázach procesu liečby. Z tohto dôvodu sa zavádzajú ďalšie opatrenia, aby sa zabránilo chybám v dávkovaní.

Patria sem nasledujúce ďalšie opatrenia

 • zreteľne viditeľné upozornenia na vonkajšom a vnútornom obale
 • Aktualizácia informácií o predpisovaní a písomnej informácie pre používateľov
 • V budúcnosti dostanú príslušníci zdravotníckych profesií školiaci materiál pre perorálne dávkové formy
 • Súčasťou každého balenia je pacientovi karta pacienta.
 • Tablety budú navyše v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov úplne prevedené do blistrových balení

Tento Rote-Hand-Brief sa týka všetkých liekov obsahujúcich metotrexát a vypracovali ho spoločnosti uvedené nižšie:

 • Accord Healthcare B.V.
 • Aliud Pharma GmbH
 • Bendalis GmbH
 • Hexal AG
 • spoločnosť medac pre špeciálne klinické prípravky mbH
 • Mylan dura GmbH
 • Nordic Pharma GmbH
 • PFIZER PHARMA PFE GmbH
 • STADAPHARM GmbH
 • TEVA GmbH