Nový formulár T-predpisu

T-recepty musia byť vždy použité osobne. To znamená, že každý lekár musí používať svoje vlastné T-recepty. Iba v prípade zámeny môže lekársky zástupca podpísať recept aj za predpokladu, že je registrovaný v registri T. IBA v individuálnych prípadoch zámeny môže náhradník poskytnúť T predpisy lekárskej osoby, ktorá ich zastupuje

  1. Meno a dátum narodenia pacienta
  2. Dátum vydania; Predpis je platný až šesť dní od dátumu vydania.
  3. Kliešte: Sú dodržané všetky bezpečnostné predpisy a pacient dostal lekársky informačný materiál
  4. Kontrola: Aplikácia „in-label“ alebo „off-label“.
  5. Názov hotového lieku alebo účinnej látky vrátane sily, liekovej formy a množstva alebo, v prípade liekov na predpis, zloženia podľa typu a množstva, ako aj pokynov na použitie.
  6. Priezvisko, meno, pracovná pozícia, adresa a telefónne číslo ordinácie / kliniky predpisujúceho lekára, ktorý musí byť zaregistrovaný v T-registri
  7. Vlastnoručný podpis predpisujúceho lekára, ktorý musí byť zaregistrovaný v T-registri.

Register T monitoruje predpisovanie a výdaj liekov, ktoré obsahujú nasledujúce účinné látky:

  • Lenalidomid
  • Pomalidomid
  • Talidomid

Tieto lieky môžu byť predpisované iba na základe zvláštnych lekárskych predpisov, takzvaných lekárskych predpisov T. Všetky 3 účinné látky sú teratogénne. Thalidomid bol účinnou látkou lieku Contergan, ktorá pred viac ako 50 rokmi spôsobovala ťažké zdravotné postihnutia. V tom čase sa prípravok používal ako prostriedok na spanie a sedatívum a pri používaní medzi 35. a 50. dňom tehotenstva spôsoboval malformácie končatín. Okrem toho sa bolesti a nepohodlie vyskytujú v ramene, lakte, ruke, kĺboch ​​a chrbtici.

Aktívna zložka sa dnes používa pri liečbe rakoviny, AIDS a lepry. Európska komisia zaviazala členské štáty EÚ, aby vo svojich schvaľovacích rozhodnutiach dodržiavali špeciálne bezpečnostné opatrenia, aby zabránila rozvoju malformácií u novorodencov.