Priamo pôsobiace antivirotiká môžu reaktivovať infekcie hepatitídou B.

Podľa FDA existujú správy o komplikáciách so smrteľnými následkami. Postihnutí sú pacienti so súčasnou alebo predchádzajúcou infekciou vírusom hepatitídy B (HBV), ktorí boli liečení DAA. Ako nastali komplikácie, nie je zatiaľ známe. V týchto prípadoch došlo k reaktivácii 4 až 8 týždňov po začiatku liečby DAA.
FDA odporúča skríning pacientov na HBV infekciu pred použitím DAA. Počas liečby DAA a po nej by sa mali akékoľvek dôkazy o hepatitíde alebo HPV infekcii monitorovať klinicky a laboratórne. Pacienti by mali byť upozornení na potrebu okamžite sa dostaviť, ak sa objavia príznaky poruchy funkcie pečene.

DAA schválená v Nemecku

V Nemecku sú na liečbu chronickej infekcie hepatitídou C (HCV) bez interferónu (obchodný názov / účinná látka) schválené nasledujúce DAA:

  • Daklinza (daklatasvir)
  • Exviera (Dasabuvir)
  • Harvoni (sofosbuvir / ledipasvir)
  • Olysio (Simeprevir)
  • Sovaldi (Sofosbuvir)
  • Viekirax (ombitasvir / paritaprevir / ritonavir)

Varovanie EMA z dôvodu zvýšeného potenciálu arytmií už v roku 2015

Už na jar 2015 viedla srdcová interakcia medzi sofosbuvirom a daklatasvirom a fixnou kombináciou účinných látok sofosbuviru a ledipasviru s antiarytmickým amiodarónom k ​​varovaniu od Európskej agentúry pre lieky. Z dôvodu zvýšeného potenciálu arytmie sa takáto kombinácia nemá podávať, alebo iba vo výnimočných prípadoch s dôkladným monitorovaním.
Okrem toho agentúra EMA v súčasnosti skúma riziko recidívy hepatocelulárneho karcinómu. Výsledok môže byť zverejnený neskôr v tomto roku.