Lepšia kvalita života pri ťažkej demencii

Pre ľudí s ťažkou demenciou neexistujú takmer žiadne ponuky na zlepšenie kvality ich života. Výskumný projekt spoločnosti MAKS to teraz má zmeniť. Prof. Dr. Nový projekt koordinuje Elmar Gräßel, ktorý sa už dve desaťročia úspešne venuje výskumu metód liečby demencie bez použitia liekov. Vedúci Centra pre výskum lekárskych služieb na Psychiatrickej a psychoterapeutickej klinike (riaditeľ: prof. Dr. Johannes Kornhuber) vo Fakultnej nemocnici Erlangen Univerzity Friedricha-Alexandra v Erlangene-Norimbergu (FAU) chce spolu so svojím tímom vhodný ponuka pre všetkých ľudí s demenciou ustanoviť.

Praktická fáza v lôžkových zariadeniach

Od začiatku projektu začiatkom júla vyvíjali vedci príslušné materiály a pripravovali sa na začatie praktickej fázy. Počas tejto praktickej fázy sa má projekt otestovať v 24 ústavných zariadeniach v Bavorsku, Durínsku a Bádensku-Württembersku. Niekoľko lôžkových zariadení má stále možnosť zapojiť sa do projektu. Projekt je financovaný Národnou asociáciou zákonných fondov zdravotného poistenia sumou približne 400 000 eur.

Cieľom je zlepšiť kvalitu života a zmierniť príznaky

Hlavnými cieľmi MAKS-s sú zlepšenie kvality života a zníženie psychologických a behaviorálnych symptómov u ľudí s ťažkou demenciou.

Toho sa má dosiahnuť pomocou nedrogovej intervencie MAKS. Skladá sa zo štyroch zložiek „motorická“, „každodenná praktická“, „kognitívna“ a „sociálna“.

Tieto štyri komponenty sa zameriavajú na základné základné ľudské potreby v oblasti pohybu („M“), zmysluplného zamestnania („A“), senzorickej stimulácie („K“) a sociálnej interakcie („S“).

Pomocou štruktúrovaného manuálu uskutočňujú dvaja vyškolení ľudia terapiu MAKS jednu hodinu tri dni v týždni s malou skupinou šiestich ľudí s ťažkou demenciou („s“).

Terapia MAKS je u pacientov s demenciou úspešná už roky

Profesor Gräßel už roky úspešne skúma účinnosť psychosociálnej terapie MAKS® u ľudí s demenciou a kognitívnymi poruchami v domovoch dôchodcov a v dennej starostlivosti. Jeho skúsený tím zahŕňa: psychologička a gerontologička Kristina Diehl a psychológ André Kratzer. „V domoch s opatrovateľskou službou potrebujeme podpornú starostlivosť o ľudí s ťažkou demenciou,“ zdôrazňuje Elmar Gräßel. „Týmto spôsobom môžeme zlepšiť ich účasť a blahobyt a zároveň zvýšiť pracovnú spokojnosť opatrovateľov.“

Výsledky výskumu ukazujú: MAKS® umožňuje stabilizáciu kognitívnych a každodenných praktických schopností, zlepšenie sociálneho správania a redukciu neuropsychiatrických symptómov, ako sú agresia, nepokoj atď. Nový projekt by teraz mal byť prospešný aj pre ľudí s ťažkou demenciou. Terapia MAKS®.

Terapia MAKS je užitočná aj pre pacientov s ťažkou demenciou a opatrovateľov?

Inovatívny projekt navyše skúma otázku, či použitie MAKS-s môže tiež znížiť stres, ktorý zažívajú opatrovatelia. Pretože o tom rozhodujú rozhodne sprievodné príznaky ľudí s demenciou.