Informácie o liekoch obsahujúcich inzulín

V júni 2020 bolo do informácií o lieku zahrnuté riziko kožnej amyloidózy v mieste vpichu liekov obsahujúcich inzulín a informovali sme o nich.

Po podaní injekcie inzulínu do postihnutých oblastí môže dôjsť k oneskoreniu absorpcie a zníženiu kontroly cukru v krvi, ako je to pri lipohypertrofii.

Britská agentúra pre lieky (MHRA) preto vydáva nasledujúce odporúčania:

  • Ak sa u pacientov vyvinú subkutánne uzliny, mala by sa kožná amyloidóza považovať za diferenciálnu diagnózu.
  • Pacientom treba pripomenúť, aby pravidelne menili miesto vpichu, aby sa znížilo riziko kožnej amyloidózy a iných kožných reakcií (najmä lipohypertrofie).
  • Náhla zmena miesta vpichu z postihnutej oblasti na nedotknutú oblasť môže viesť k hypoglykémii.
  • Je potrebné starostlivo sledovať hladinu cukru v krvi a v prípade potreby upraviť liečbu.

Preskúmanie na európskej úrovni potvrdilo riziko kožnej amyloidózy pre všetky lieky obsahujúce inzulín. Jedná sa o hromadenie inzulínových vlákien, ktoré je pravdepodobne spôsobené akumuláciou inzulínu v mieste vpichu. Riziko sa zvyšuje, ak sa pravidelne používa rovnaké miesto vpichu